بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی استان یزد

خط تولید اتصالات در امپراطور گلپایگان

خط تولید لوله در امپراطور گلپایگان

نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز ۱۴۰۲

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ۱۴۰۲

نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز ۱۴۰۱

نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد ۱۴۰۱

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ۱۴۰۱

بازدید و بررسی روند و اجرایی از پروژه ها

نمایشگاه صنعت ساختمان اراک ۱۴۰۱

همایش فعالان صعنت لوله و اتصالات
(قم مهر ۱۴۰۱)

همایش فعالان صعنت لوله و اتصالات (یاسوج آبان - ۱۴۰۱)

نحوه ثبت نام در باشگاه مجریان شرکت ستاره پلیمر گلپایگان

ورود دستگاه جدید خط لوله

ورود دستگاه خط لوله جدید